Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
+31 88 04 42 000

Privacy

Privacy Statement Sterksen
Je privacy is van groot belang voor Sterksen. Graag informeren wij je dan ook via deze Privacy Policy over de manier waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

Wat verzamelen wij van je ?
Je kunt onze website anoniem bezoeken en op die manier meer over ons te weten komen. Wij verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc.. Met deze gegevens kunnen wij je niet identificeren. Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot je identiteit herleidbaar zijn. Jouw IP adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van je acces provider of het bedrijfsnetwerk. Wij verzamelen enkel je persoonsgegevens indien je vrijwillig je e-mailadres verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst van nadere informatie.

Hoe gebruiken wij het?
Indien je ons je e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om je onze nieuwsbrief te sturen of je vragen te beantwoorden.
Je kunt je altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief, je e-mailadres wordt uit ons bestand verwijderd.

Wij zullen je persoonsgegevens openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij je persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor wat voor een doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing doeleinden.

Google Analytics.
Sterksen maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Sterksen te helpen analyseren hoe iemand van de website gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor Sterksen bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de Website activiteiten op te stellen voor Sterksen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de privacy beginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Het plaatsen van deze cookies kun je weigeren, door jouw browser zo te instellen dat je tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vind je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Hyperlinks.
Voor je gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal cliënten van Sterksen. Graag maken wij je er op attent dat indien je deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Sterksen, van toepassing is op de activiteiten die je op deze websites verricht en de informatie die je daar openbaar maakt.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.
Als kandidaat indien je niet door of via Sterksen bent bemiddeld of hebt gewerkt.

Je bemiddelingsgegevens (NAW gegevens, CV, werkervaring, opleiding, e.d.) zijn beschikbaar tot een (1) jaar na het laatste contact indien je niet door Sterksen bent bemiddeld of bij of via Sterksen hebt gewerkt. Wij vragen daarvoor expliciet je toestemming via e-mail na ons laatste contact.

Je kunt hierbij ook een expliciete datum geven tot wanneer je jouw gegevens voor Sterksen beschikbaar wilt houden. Dat kan ook een periode zijn die verder in de toekomst ligt dan 1 jaar.
Sterksen gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden: om jouw sollicitatie en/of interesse voor onze vacatures en interim projecten te registreren, om contact met jou te onderhouden over zaken, zoals recruitmentactiviteiten, beschikbare vacatures, loopbaanmogelijkheden en de verschillende contactmomenten in een selectietraject.
Je krijgt vervolgens telkens een jaar na ons laatste contact weer een e-mail-bevestiging van ons waarin we je toestemming hiervoor vragen.

Indien je niet meer bemiddeld wil worden, kunt je jezelf altijd direct uitschrijven. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Sterksen. Jouw persoonsgegevens worden in dat geval gearchiveerd in volledig geanonimiseerd.

In het geval dat wij je gegevens hebben verwijderd bestaat uiteraard altijd nog de mogelijkheid dat wij een contactpoging ondernemen op basis van publiek beschikbare data.

Als kandidaat indien je wel door of via Sterksen bent bemiddeld of hebt gewerkt.
Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband of 2 jaar na bemiddeling of einde van tijdelijke inzet.

Indien je niet meer bemiddeld wil worden, dan kan je dit aangeven. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Sterksen. Jouw persoonsgegevens worden in dat geval gearchiveerd en volledig geanonimiseerd.

Er zijn wel specifieke wetten die een langere bewaartermijn kunnen voorschrijven. Het gaat dan om de volgende situaties:

  • Gegevens uit salarisadministratie die fiscaal van belang zijn: 7 jaar (na uitdiensttreding).
  • Loonbelastingverklaringen: 5 jaar (na uitdiensttreding werknemer).
  • Kopie identiteitsbewijs: 5 jaar (na uitdiensttreding werknemer).

Persoonsgegevens van zakelijke relaties.
(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Sterksen verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en om opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.
Sterksen kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Sterksen entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Sterksen diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Sterksen hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Sterksen heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Indien de zakelijke relatie is beëindigd, en de ‘klantrelatie’ over is, bewaren wij de contactgegevens van deze relaties nog tot 2 jaar na het laatste contact. Indien je niet wil dat wij jouw contactgegevens bewaren kan je dat ten alle tijden aangeven.  Jouw persoonsgegevens worden in dat geval gearchiveerd en volledig geanonimiseerd.

Jouw rechten op inzage en/of wijzigen van gegevens
Je hebt recht op inzage en wijziging van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kan daartoe contact opnemen met jouw contactpersoon bij Sterksen of met de Privacy Officer van Sterksen.

Beveiliging
Sterksen doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Sterksen met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Voor meer informatie over het gebruik van onze website verwijzen wij je naar onze Disclaimer.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek.
Heb je vragen, opmerkingen, suggesties of klachten over de bescherming van (je) persoonsgegevens, dan kunt je altijd eenvoudig contact met ons opnemen. Onze Privacy Officer bereik je op privacy@sterksen.com

Wijzigingen.
De situatie kan zich voordoen dat wij deze Privacy Policy aan (moeten) passen. Deze aanpassingen publiceren wij uiteraard op website. Heb je eerder aan ons toestemming gegevens voor het verwerken van je gegevens dan sturen wij je ook nog een mail hierover.

Indien je na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.